Informace o nás

 

 Vážení návštěvníci stránek,

u příležitosti 60.výročí založení organizace ČSŽ Rudice,pod záštitou Obce Rudice,chtějí členky uspořádat a připravit "RUDICKÉ MUZEUM" s výstavkou starožitných věcí (selských a zemědělských pracovních nástrojů...)a fotodokumentací,včetně repliky rudického kroje. Umístění předmětů bude v prostorách bývalé mateřské školy.

Tímto žádáme občany o zapůjčení starožitných předmětů.které mají uloženy ve svých domech. Při zapůjčení každého předmětu,bude tento označen vizitkou majitele a zapsán na půjčovní listinu.

Touto výstavkou chceme přiblížit mladší generaci jak se žilo dříve a jak vypadaly Rudice před léty ve srovnání s minulostí.

 

Vážení spoluobčané těšíme se na Váš kladný přístup a děkujeme za pochopení

 

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.